Privacy beleid & disclaimer

Update 15/05/2015

1. Privacybeleid van Dimix Belux bvba.

Het privacybeleid van Dimix Belux bvba is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de informatie die wij verzamelen bij het gebruik van onze websites, en hoe wij deze gebruiken om betere producten en diensten te leveren.

Door in te tekenen voor of gebruik te maken van onze website & het lezen van onze communcaties hieromtrent GAAT U AKKOORD MET EN ERKENT U DIT PRIVACYBELEID.

Dimix Belux bvba kan in de loop van de tijd en naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen of dit privacybeleid uitbreiden en dit zonder enige voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon. Daarom, wanneer u van Dimix Belux bvba websites gebruik maakt, dient u de datum te controleren van deze overeenkomst en alle wijzigingen te bekijken ten aanzien van de vorige gekende versie.

Dit privacybeleid legt uit waarom wij informatie verzamelen over u als individu bij het gebruiken en bezoeken van onze websites en hoe wij daarmee omgaan. Alle informatie die wij over u verzamelen tijdens uw bezoek aan of gebruik van onze websites zal worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid en zal enkel worden gedeeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie over u verzameld door verbonden ondernemingen of websites van derden die links of advertenties kunnen plaatsen of op andere wijze toegankelijk zijn vanaf de Dimix Belux bvba website. De informatie verzameld door deze verbonden ondernemingen of websites van derden is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het beleid van Dimix Belux bvba voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is strikt in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in Nederland en in de Europese Unie.  Houd er rekening mee dat de Dimix Belux bvba geen verantwoordelijkheid neemt over het privacy beleid van de sites die hyperlinks bevatten naar de Website.

Het huidige beleid zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, en elke controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met dit privacybeleid of de overtreding daarvan definitief worden beslecht volgens het Arbitragereglement van NAI, door een of meer arbiters in overeenstemming met dit reglement. De zetel van de arbitrage is Rotterdam. De arbitrage zal plaatsvinden in het Engels.

2. Beleidsprincipes

De website Dimix.be met al zijn subdomeinen (hierna de “Website”) wordt beheerd door Dimix bvba, Seinhuisstraat 7 bus b, hierna te noemen “Dimix Belux bvba”.

Dimix Belux bvba houdt zich aan de volgende principes om uw privacy te beschermen:

Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke gegevens NIET aan derden voor hun eigen marketing doeleinden. Alle persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt zal worden beveiligd met protocollen en technologie die voldoet aan de industrie standaard.

U levert Dimix Belux bvba bewust bepaalde persoonlijke informatie die wij kunnen of dienen te bewaren om u een betere gebruikservaring te kunnen bieden bij het gebruik van de Website. Als u twijfelt over het verstrekken van deze informatie aan ons en/of u twijfelt of we de door u bezorgde informatie kunnen vertonen op de Website of op een andere manier die toegelaten wordt door dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden, dan dient u geen lid te worden van Dimix Belux bvba.

3. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonlijke gegevens ?

3.1 Algemene doeleinden

Wij verkopen, verhuren of delen uw persoonlijk identificeerbare informatie NIET met derden op een andere wijze dan deze zoals vermeld in deze Privacy Policy.

Dimix bv. of een van onze vertrouwde verkopers, affiliates of andere partners kunnen deze informatie gebruiken om:

 • Uw verzoeken met betrekking tot onze Producten & diensten te vervullen
 • Het verwerken van uw financiële transacties
 • Royalty’s & commissies te betalen
 • Te communiceren over de status van uw bestellingen en andere vragen over onze Producten en diensten.
 • Het versturen van order bevestigingen.
 • Het beantwoorden van service aanvragen
 • Het beheren van uw account
 • U op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen van Dimix bv. en geselecteerde derden.
 • Het onderhouden van promotieacties en wedstrijden en u in te lichten over de resultaten ervan.
 • Het onderzoeken en voorkomen en het ondernemen van acties om illegale activiteiten en/of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden tegen te gaan.
 • Noden te lenigen in functie van onze research en product/service ontwikkelingen.
 • Uw gebruikservaring te verpersoonlijken

Dimix Belux bvba slaat informatie verzameld door middel van cookies, logbestanden, transparante afbeeldingen en / of bronnen van derden op om een samenvatting van uw voorkeuren te creëren. Dimix Belux bvba verbindt uw persoonlijk identificeerbare informatie met uw gebruikshistoriek om op maat gemaakte promoties en marketing aanbiedingen aan u voor te stellen, om de inhoud van de website voor u te verbeteren en / of om uw voorkeuren te bepalen.

Dimix Belux bvba behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals vereist door de wet (bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of juridisch proces dat wordt gevoerd op Dimix Belux bvba) en wanneer wij van mening zijn dat onthulling nodig is om onze rechten te beschermen, om geschillen te voorkomen, om de bescherming van uw veiligheid of de veiligheid van anderen, om fraude te onderzoeken en / of te reageren op een verzoek van de overheid. Dimix Belux bvba behoudt zich het recht om persoonlijke gegevens, met inbegrip van account informatie bekend te maken als we geloven dat een dergelijke openbaarmaking geschikt is om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten of eigendom van Dimix Belux bvba of anderen te beschermen.

Het is mogelijk dat in de toekomst een ander bedrijf Dimix Belux bvba of haar activa kan verwerven. Het is ook mogelijk dat Dimix Belux bvba een partnerschap aangaat met een ander bedrijf, of zelf een ander bedrijf overneemt om zo verder te werken als een gecombineerde entiteit. In het geval dat dit gebeurt, is het mogelijk dat onze klanten informatie, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan de nieuwe zakelijke entiteit als één van de activa van Dimix Belux bvba In dat geval, zullen wij dit Privacybeleid aanpassen aan de nieuwe situatie.

3.2 Direct marketing en communicatie aan derden

Dimix Belux bvba zal uw informatie aan derden ter beschikking stellen om diensten namens ons te realiseren, met inbegrip van de productie van de bestelde producten, de verwerking van betalingen, leveringsdiensten, data-analyse, e-mail levering, hosting services, customer service en om ons te helpen met onze marketing activiteiten. Dimix Belux bvba verzoekt al deze partners en dienstverleners om de vertrouwelijkheid van de ter beschikking gestelde informatie te behouden en om deze niet te gebruiken voor andere doelen dan de dienstverlening in opdracht van Dimix Belux bvba.

Dimix Belux bvba verkoopt of verhuurt uw persoonlijke informatie niet aan derden voor marketing doeleinden. We delen deze informatie enkel met derden om uw opdrachten uit te voeren. Deze derden bewaren en delen uw persoonlijke informatie niet, behalve om de gevraagde diensten te realiseren. Zij zijn bovendien gebonden aan een confidentialiteitsovereenkomst waardoor het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie beperkt wordt.

Wij kunnen geaggregeerde anonieme gegevens over het gebruik van onze diensten naar eigen goeddunken aan derden beschikbaar stellen met inbegrip van potentiële adverteerders op de Website.

4. Verstrekte informatie

3.1 Informatie die u aanlevert :

Informatie die u aanlevert bij de registratie:

Als gebruiker van de Website kan u een account aanmaken waarmee u uitdrukkelijk erkent dat wij de bezorgde persoonlijke informatie mogen gebruiken om u te identificeren.

Informatie die u aanlevert bij het kopen van producten & het gebruik van diensten:

Als een gebruiker van de Website, kunt u deelnemen aan tal van activiteiten zonder persoonlijke informatie mee te geven. Echter, wanneer u producten of diensten bestelt, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u opslaan:

 • Betalings gerelateerde informatie zoals uw creditcard nummer, vervaldatum, het kaarttype en het factuuradres van uw creditcard.
 • Verzend informatie zoals leverings- & facturatieadressen, en gegevens over contactpersonen.
 • Demografische gegevens zoals uw jobfunctie, functieomschrijving, de bedrijfsnaam, het soort bedrijf waarvoor u actief bent, en dergelijke meer.

Informatie die u aanlevert over derden:

Met het oog op het uitnodigen van anderen om gebruik te maken van de Website, kan u hun namen en e-mailadressen ingeven of deze beschikbaar stellen via het verlenen van toegang tot uw sociale netwerken. Deze informatie kan worden gebruikt door Dimix Belux bvba om uw uitnodigingen te versturen.

Alle informatie die u invoert of upload over uw contacten vallen onder dezelfde voorwaarden qua Privacybeleid als uw eigen gegevens.

Gevoelige informatie

Dimix Belux bvba verzamelt geen gevoelige informatie (zoals gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafrechtelijke informatie, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid) van Gebruikers. Dimix Belux bvba zal, waar nodig, de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer zulke informatie toch gevraagd zou worden.

3.2 Informatie die automatisch wordt verzameld:

Logbestanden

Net als vele andere websites, verzamelt de Website automatisch bepaalde technische informatie met betrekking tot haar Gebruikers, zoals het Internet Protocol adres (IP adres) van de computer van de gebruiker, het IP-adres van de internet service provider, de datum en tijd waarop de gebruiker gebruik maakt van de Website, het internet adres van de website vanwaar de Gebruiker doorlinkt naar de Website, het operating systeem gebruikt door de Gebruiker, de pagina’s op de Website die door de gebruiker worden bezocht, de duur hoelang de Gebruiker een pagina bezoekt en de informatie die op de Website geplaatst wordt of gedownload wordt vanaf de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt om de Website te laten functioneren, voor systeem- administratieve toepassingen en om de Website te verbeteren. Deze technische informatie kan beschikbaar gesteld worden aan derden en permanent gearchiveerd worden voor toekomstig gebruik.

Cookies en web beacons

Onze website maakt gebruik van “cookies” en bestanden die vergelijkbaar zijn met cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website naar uw computer wordt verstuurd met als doel u als bezoeker van die website te kunnen onderscheiden van andere bezoekers.

Dimix Belux bvba maakt geen gebruik van cookies die persoonlijke informatie verzamelen. De door de Website verzonden cookies zijn unieke codes die ons toelaten u te herkennen als een unieke bezoeker op een specifiek tijdstip. Deze code wordt dan gekoppelt aan de persoonlijke informatie die eventueel in onze beveiligde database aanwezig is. Wanneer u terugkeert naar de Website, lezen we de cookie op uw computer. Dit laat ons toe u te linken aan uw persoonlijke gegevens die eventueel in onze gebruikersdatabase zijn opgeslagen, waardoor we eerder ingegeven bestellingen of productmandjes terug kunnen tonen of andere voorkeurinstellingen kunnen toepassen. Deze cookie laat ons ook toe uw vroegere activiteiten op de Website te herroepen, uw historiek zichtbaar te maken, en webpagina’s naar uw behoeften aan te passen. Ook laat dit toe om u persoonlijke aanbiedingen te maken.

Indien u uw web browser heeft ingestelt om cookies te weigeren, kunnen sommige aspecten van de Website niet goed werken.

Dimix Belux bvba maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties in onze naam te vertonen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van een cookie of een action tag, ook wel bekend als een “Web Beacon”, om uw reactie op hun advertentie te volgen en om de effectiviteit van hun reclame te meten. Dimix bv. ontvangt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door deze action tags. Ook deelt Dimix Belux bvba de persoonlijk identificeerbare informatie waarover zij beschikt zoals uw naam, telefoonnummer of adres niet met deze advertentiebedrijven, behalve in overeenstemming met dit privacybeleid.

5. Persoonlijke gegevens bekijken en aanpassen?

Toegang tot uw account

Uw persoonlijke informatie kan u bekijken en aanpassen via de account-pagina. Hiervoor dient u wel eerst in te loggen. Wel willen we erop wijzen dat we gedurende een bepaalde periode nog eerdere profielinformatie kunnen bijhouden in backups van onze database.

Sluiten van uw account

Uw account kan u niet afsluiten via de Website. Indien u wenst dat we uw account volledig afsluiten, gelieve hiervoor contact op te nemen via [email protected] waarna we het nodige zullen doen. Na het afsluiten kunnen wij echter bepaalde gegevens die door u werden bijgedragen bewaren, als wij van mening zijn dat deze nodig kunnen zijn voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals de analyse van geaggregeerde, niet-persoonlijke gegevens, account recovery, etc… of om fraude of misbruik te voorkomen of indien vereist door de wet.

6. Privacy klachten

De nederlandse wetgeving bepaalt dat elke gebruiker het recht heeft om op verzoek en zonder kosten zijn bezwaar kenbaar te maken aan het gebruik van zijn / haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
Elk verzoek kan worden gedaan door het sturen van een e-mail naar het volgende e-mailadres: [email protected], of per brief op Dimix Belux bvba, Seinhuisstraat 7bus4, 3600 Genk.

De Gebruiker kan Dimix Belux bvba vragen om toegang te krijgen tot alle persoonlijke gegevens uit onze database alsook kan hij vragen deze te verwijderen door het sturen van een brief – met een kopie van de identiteitskaart – naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op het volgende adres : Dimix Belux bvba, Seinhuisstraat 7bus4, 3600 Genk.

Dimix Belux bvba zal zorg dragen om elk verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

7. Overige zaken

7.1 Beveiliging
Dimix Belux bvba doet alle redelijke inspanningen om de servers, applicaties en databases te verzekeren en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, door het gebruik van fysieke, administratieve en technologische maatregelen ter bescherming van de aanwezige gegevens.

Wanneer u een account creëert op de Website, kiest u een wachtwoord om uw account mee te beveiligen. Een wachtwoord is slechts zo sterk zoals u het zelf maakt : u zou een uniek wachtwoord moeten kiezen en dit veilig bewaren. U kan het wachtwoord wijjzigen zo vaak als u wil via de “paswoord wijzigen”-pagina die u onder het “mijn account”-menu terugvindt.

Gevoelige gegevens, zoals creditcardgegevens, worden beschermd door SSL-encryptie wanneer deze wordt uitgewisseld tussen uw webbrowser en de Website.

Dimix Belux bvba authoriseert enkel toegang tot uw persoonlijke informatie aan diegenen die behoefte hebben aan persoonlijke informatie om uw account te beheren, verbeteren en te onderhouden en aan diegenen die u informatie over producten en diensten moeten kunnen verstrekken.

Helaas kan niemand 100% veiligheid garanderen. In het geval van bijzondere bezorgdheid over de veiligheid over bepaalde persoonlijke informatie, is het aan de gebruiker om te beslissen deze informatie niet via het internet beschikbaar te stellen.

Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw login informatie te beschermen. Houd er rekening mee dat e-mails en instant messaging en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers van Dimix Belux bvba niet versleuteld zijn en wij ten zeerste verzoeken u om geen vertrouwelijke informatie via deze weg te communiceren.

7.2 Andere websites

De website kan links bevatten naar andere websites of internetbronnen. Bij het klikken op één van deze links bezoekt de Gebruiker een andere Website of Internetbron die persoonlijke informatie kan verzamelen onder andere door middel van cookies of andere technologieën. Dimix bv. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor, of de controle over die andere websites of internetbronnen en hun verzameling persoonlijke gegeven en het gebruik en de openbaarmaking ervan. Dimix bv. raadt gebruikers aan om het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te lezen en te begrijpen hoe ze informatie verzamelen en ermee omgaan.

Recente blogposts

Toon flashbericht