Privacy beleid & disclaimer

Update 24/05/2018

Privacybeleid van Dimix.

Dimix hecht er veel belang aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die overeenstemt met de privacywetgeving, en met GDPR in het bijzonder.
Dit privacybeleid werd aangepast op bovenvermelde datum.

Dit privacybeleid legt uit waarom wij informatie verzamelen over u als individu bij het gebruiken en bezoeken van onze websites en hoe wij daarmee omgaan. Alle informatie die wij over u verzamelen tijdens uw bezoek aan of gebruik van onze websites zal worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid en zal enkel worden gedeeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Het beleid van Dimix voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is strikt in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in België, Nederland en in de Europese Unie.

de Dimix websites Dimix.be met al zijn subdomeinen wordt beheerd door :
Dimix bvba, Seinhuisstraat 7b4, 3600 Genk, België.

de Dimix websites Dimix.nl met al zijn subdomeinen wordt beheerd door :
Dimix Nederland bv, Minervum 7097, 4817 ZK Breda, Nederland.

hierna verder genoemd als “de Dimix websites”.

Dimix Belux bvba & Dimix bv worden samen verder genoemd als “Dimix”.

1. Welke persoonlijke gegevens worden door Dimix verzameld en waarvoor worden deze gebruikt ?

Informatie die u aanlevert :

Als gebruiker van de Dimix websites kunt u een account aanmaken of informatie opvragen door een formulier in te vullen waarmee u uitdrukkelijk erkent dat wij de bezorgde persoonlijke informatie mogen gebruiken om u te identificeren. Daarbij kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van u opslaan:

 • Uw contactgegevens (naam, functie omschrijving, m/v, aanspreektitel, email adres, verzend informatie zoals leverings- & facturatieadressen.
 • Demografische gegevens, de bedrijfsnaam, het soort bedrijf waarvoor u actief bent, en dergelijke meer.
 • Betalings gerelateerde informatie zoals uw creditcard nummer, vervaldatum, het kaarttype en het factuuradres van uw creditcard.

Gevoelige informatie

Dimix verzamelt geen gevoelige informatie (zoals gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafrechtelijke informatie, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid) van Gebruikers. Dimix zal, waar nodig, de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer zulke informatie toch gevraagd zou worden.

Informatie die automatisch wordt verzameld:

Net als vele andere websites, verzamelen de Dimix websites automatisch bepaalde technische informatie met betrekking tot haar gebruikers, zoals het Internet Protocol adres (IP adres) van de computer van de gebruiker, het IP-adres van de internet service provider, de datum en tijd waarop de gebruiker gebruik maakt van de Dimix websites, het internet adres van de websites vanwaar de gebruiker doorlinkt naar de Dimix websites, het operating systeem gebruikt door de gebruiker, de pagina’s op de Dimix websites die door de gebruiker worden bezocht, de duur hoelang de gebruiker een pagina bezoekt en de informatie die op de Dimix websites geplaatst wordt of gedownload wordt vanaf de Dimix websites. Deze technische informatie wordt gebruikt om de Dimix websites te laten functioneren, voor systeem- administratieve toepassingen en om de Dimix websites te verbeteren. Deze technische informatie kan beschikbaar gesteld worden aan derden en permanent gearchiveerd worden voor toekomstig gebruik.

Cookies en web beacons

Onze website maakt gebruik van “cookies” en bestanden die vergelijkbaar zijn met cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website naar uw computer wordt verstuurd met als doel u als bezoeker van die website te kunnen onderscheiden van andere bezoekers.

Dimix maakt geen gebruik van cookies die persoonlijke informatie verzamelen. De door de Dimix websites verzonden cookies zijn unieke codes die ons toelaten u te herkennen als een unieke bezoeker op een specifiek tijdstip. Deze code wordt dan gekoppelt aan de persoonlijke informatie die eventueel in onze beveiligde database aanwezig is. Wanneer u terugkeert naar de Dimix websites, lezen we de cookie op uw computer. Dit laat ons toe u te linken aan uw persoonlijke gegevens die eventueel in onze gebruikersdatabase zijn opgeslagen, waardoor we eerder ingegeven bestellingen of productmandjes terug kunnen tonen of andere voorkeurinstellingen kunnen toepassen. Deze cookie laat ons ook toe uw vroegere activiteiten op de Dimix websites te herroepen, uw historiek zichtbaar te maken, en webpagina’s naar uw behoeften aan te passen. Ook laat dit toe om u persoonlijke aanbiedingen te maken.

Indien u uw web browser heeft ingestelt om cookies te weigeren, kunnen sommige aspecten van de Dimix websites niet goed werken.

Dimix maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties in onze naam te vertonen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van een cookie of een action tag, ook wel bekend als een “Web Beacon”, om uw reactie op hun advertentie te volgen en om de effectiviteit van hun reclame te meten. Dimix ontvangt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door deze action tags.

Dimix deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw naam, email adres, telefoonnummer of adres met deze advertentiebedrijven.

Waarvoor kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt ?

Dimix kan deze informatie gebruiken om:

 • Uw verzoeken met betrekking tot onze Producten & diensten te vervullen
 • Het verwerken van uw financiële transacties
 • Te communiceren over de status van uw bestellingen en andere vragen over onze Producten en diensten.
 • Het versturen van orderbevestigingen.
 • Het beantwoorden van service aanvragen
 • Het beheren van uw account
 • U op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen van Dimix.
 • Het onderhouden van promotieacties en wedstrijden en u in te lichten over de resultaten ervan.
 • Het onderzoeken en voorkomen en het ondernemen van acties om illegale activiteiten en/of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden tegen te gaan.
 • Uw gebruikservaring te verpersoonlijken

Dimix slaat informatie verzameld door middel van cookies, logbestanden, transparante afbeeldingen en / of bronnen van derden op om een samenvatting van uw voorkeuren te creëren. Dimix verbindt uw persoonlijk identificeerbare informatie met uw gebruikshistoriek om op maat gemaakte promoties en marketing aanbiedingen aan u voor te stellen, om de inhoud van de Dimix websites voor u te verbeteren en / of om uw voorkeuren te bepalen.

Dimix behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals vereist door de wet (bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of juridisch proces dat wordt gevoerd op Dimix) en wanneer wij van mening zijn dat onthulling nodig is om onze rechten te beschermen, om geschillen te voorkomen, om de bescherming van uw veiligheid of de veiligheid van anderen, om fraude te onderzoeken en / of te reageren op een verzoek van de overheid. Dimix behoudt zich het recht om persoonlijke gegevens, met inbegrip van account informatie bekend te maken als we geloven dat een dergelijke openbaarmaking geschikt is om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten of eigendom van Dimix of anderen te beschermen.

Het is mogelijk dat in de toekomst een ander bedrijf Dimix of haar activa kan verwerven. Het is ook mogelijk dat Dimix een partnerschap aangaat met een ander bedrijf, of zelf een ander bedrijf overneemt om zo verder te werken als een gecombineerde entiteit. In het geval dat dit gebeurt, is het mogelijk dat onze klanten informatie, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan de nieuwe zakelijke entiteit als één van de activa van Dimix In dat geval, zullen wij dit Privacybeleid aanpassen aan de nieuwe situatie.

Dimix zal uw informatie aan derden ter beschikking stellen om diensten namens ons te realiseren, met inbegrip van de productie van de bestelde producten, de verwerking van betalingen, leveringsdiensten, data-analyse, e-mail levering, hosting services, customer service en om ons te helpen met onze marketing activiteiten. Dimix verzoekt al deze partners en dienstverleners om de vertrouwelijkheid van de ter beschikking gestelde informatie te behouden en om deze niet te gebruiken voor andere doelen dan de dienstverlening in opdracht van Dimix.

Waarvoor kunnen uw persoonlijke gegevens NIET worden gebruikt ?

Dimix verkoopt of verhuurt uw persoonlijke informatie niet aan derden voor marketing doeleinden. We delen deze informatie wel met derden om uw opdrachten uit te voeren. Deze derden bewaren en delen uw persoonlijke informatie niet, behalve om de gevraagde diensten te realiseren. Zij zijn bovendien gebonden aan een confidentialiteitsovereenkomst waardoor het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie beperkt wordt.

2. Persoonlijke gegevens bekijken en aanpassen?

Uw persoonlijke informatie kunt u bekijken en updaten via de “mijn account”-pagina op de Dimix websites. Hiervoor dient u wel eerst in te loggen. Wel willen we erop wijzen dat we gedurende een bepaalde periode nog eerdere profielinformatie kunnen bijhouden in backups van onze database.

3. Sluiten van uw account

Als gebruiker heeft u het recht om uw account te laten schrappen.

Uw account kunt u niet afsluiten via de Dimix websites. Indien u wenst dat we uw account volledig afsluiten, gelieve hiervoor contact op te nemen via [email protected] of [email protected] waarna we het nodige zullen doen. Na het afsluiten kunnen wij echter bepaalde gegevens die door u werden bijgedragen bewaren, als wij van mening zijn dat deze nodig kunnen zijn voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals de analyse van geaggregeerde, niet-persoonlijke gegevens, account recovery, etc… of om fraude of misbruik te voorkomen of indien vereist door de wet.

4. Privacy klachten

De GDPR wetgeving bepaalt dat elke gebruiker het recht heeft om op verzoek en zonder kosten zijn bezwaar kenbaar te maken aan het gebruik van zijn / haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Elk verzoek kan worden gedaan door het sturen van een e-mail naar het volgende e-mailadres: [email protected] of naar [email protected]

De Gebruiker kan Dimix vragen om toegang te krijgen tot alle persoonlijke gegevens uit onze database alsook kan hij vragen deze te verwijderen door het sturen van een brief – met een kopie van de identiteitskaart – naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op één van volgende adressen :

Dimix Belux bvba, Seinhuisstraat 7bus4, 3600 Genk, België.
Dimix bv, Minervum 7097, 4817 ZK Breda, Nederland.
Dimix zal zorg dragen om elk verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

5. Beveiliging

Dimix doet alle redelijke inspanningen om de servers, applicaties en databases te verzekeren en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, door het gebruik van fysieke, administratieve en technologische maatregelen ter bescherming van de aanwezige gegevens.

Wanneer u een account creëert op de Dimix websites, kiest u een wachtwoord om uw account mee te beveiligen. Een wachtwoord is slechts zo sterk zoals u het zelf maakt : u zou een uniek wachtwoord moeten kiezen en dit veilig bewaren. U kunt het wachtwoord wijzigen zo vaak als u wil via de “paswoord wijzigen”-pagina die u onder het “mijn account”-menu terugvindt.

Gevoelige gegevens, zoals creditcardgegevens, worden beschermd door SSL-encryptie wanneer deze wordt uitgewisseld tussen uw webbrowser en de Dimix websites.

Dimix authoriseert enkel toegang tot uw persoonlijke informatie aan diegenen die behoefte hebben aan persoonlijke informatie om uw account te beheren, verbeteren en te onderhouden en aan diegenen die u informatie over producten en diensten moeten kunnen verstrekken.

Helaas kan niemand 100% veiligheid garanderen. In het geval van bijzondere bezorgdheid over de veiligheid over bepaalde persoonlijke informatie, is het aan de gebruiker om te beslissen deze informatie niet via het internet beschikbaar te stellen.

Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid van uw login informatie te beschermen. Houd er rekening mee dat e-mails en instant messaging en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers van Dimix niet versleuteld zijn en wij ten zeerste verzoeken u om geen vertrouwelijke informatie via deze weg te communiceren.

6. Andere websites

de Dimix websites kunnen links bevatten naar andere websites of internetbronnen. Bij het klikken op één van deze links bezoekt de gebruiker een andere website of internetbron die persoonlijke informatie kan verzamelen onder andere door middel van cookies of andere technologieën. Dimix is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor, of de controle over die andere websites of internetbronnen en hun verzameling persoonlijke gegeven en het gebruik en de openbaarmaking ervan. Dimix raadt gebruikers aan om het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te lezen en te begrijpen hoe ze informatie verzamelen en ermee omgaan.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons steeds contacteren door een email met uw vragen te sturen aan [email protected] of [email protected]

Recente blogposts

Toon flashbericht